Desert Scent Incense. Natural Handmade Quality Incense

שחרור חלק 6

אני רואה את המסע שלי כתהליך של זיקוק... אני מנקה ומפנה מקום ובאותו זמן מודה ובונה ומזקק
הקדמה לשיחרור מספר 6.
הדבר הכי קשה, בעיניי, במסע הרוחני של החיים, הוא לראות את הטעויות שלי. איפה שעשיתי משהו שלא בסדר, להודות בטעות, להבין אותה, ללמוד ממנה ולראות שאני לא תמיד מושלם. זה קשה. זה כואב. ולפעמים אני מעדיף שלא לראות שהייתי לא בסדר.
אני רק בנאדם וזה אנושי- אבל טוב גם לבחון את הדברים ולהיות מסוגל לראות את הטעויות. יכול להיות שלא הערכתי מישהו מספיק, למרות שעזר לי המון ואפילו לא אמרתי תודה..... יכול להיות דברים קטנים כמו שהייתי מרוכז בעצמי ובבעיות הקטנות שלי, בשביל לראות שמישהו יקר לי גם בבעיה ואולי צריך גם עזרה..... יכול להיות שהעברתי ביקורת כי יותר קל להסתכל החוצה....
קרה לעוד מישהו?

תודה לכל אלה שהאירו.
תודה לכל אלה ששיקפו.
תודה לכל אלה שהדרכים שלנו מצטלבות.

שיחרור חלק 6.
שחרר את הגאווה שמעוורת אותך.
שחרר את הכבוד, כי האגו הוא שקר.
שחרר את העצלנות שמנוונת אותך.
שחרר את הטינה שתוקעת אותך בעבר.
שחרר את התניות העבר- ההווה מחכה שתתעורר.
שחרר את הרצון להיות צודק- זה לא באמת משנה שום דבר.
שחרר את הביקורת והרכילות- זה אומר יותר עלייך מאשר על מי שאתה מרכל עליו.
שחרר את הרגשת הקורבן, היא לא תורמת לכלום.
שחרר את מי שלא מעריך אותך מספיק ומנצל את הרצון הטוב שלך.
אל תשמור בבטן, אבל גם אל תתפוצץ- תמצא את הזמן והדרך, הם יגיעו. שחרר ותשתחרר.

פנה מקום בחייך לשמחה. חגוג את החיים, על אף כל הקשיים- ותמצא ערך בעצמך, בחייך, בסביבתך.
פנה מקום בחייך להכרת תודה, היא תביא איתה הערכה לשפע שקיים סביבך.
פנה מקום לחמלה. היא תפקח את עינייך ותלמד אותך להכיל, לאהוב, לקבל ולסלוח.
פנה מקום וזמן ליציאה מאיזור הנוחות- שם נמצאת הגדילה והלימוד.

*פונה כמובן לכל המינים.
🙏🏽🌿🦉

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.