Desert Scent Incense. Pure Harmonizing Resin Incense

שחרור חלק 3

על שחרור והרפייה ממה שלא משרת אותנו ואולי אפילו מעכב. השימוש בקטורת טיהור כחלק מריטואל שחרור וניקוי עם התפילה שלי.
על שחרור והרפייה ממה שלא משרת אותנו.

האביב הגיע ואיתו רוחות חדשות של שינוי,🌪️ סופים חדשים, התחלות חדשות, אנרגיה חדשה, רפואה חדשה, צמיחה חדשה ותובנות חדשות.💪🏽

בתוך סשן ניקיון וסדר במהלך החג, הגיע גם ניקוי אנרגטי. הרגשתי איך אני אוחז בקשרים שכבר לא זורמים עם מי שאני היום.🛖🪘🔥
ראיתי איך הקשרים האלה וההיאחזות בעבר באים לידי ביטוי במציאות שלי.
הזכרונות תמיד ישארו. והדלת שלי תמיד פתוחה. גם אם האמת שלי לא מובנת. גם אם האמת שלי לא נשמעת. גם אם האמת שלי מתנגשת באמת של מישהו או פוגעת, זו האמת שלי. 🔥🌀
המצפן שלי עובד בסדר. המצפון שלי נקי. הכוונות שלי טובות. המוסר שלי במקום נכון.
הכל מדויק והכל לטובה ומתוך רגעים קשים ויציאה מאיזור הנוחות, מגיעה הצמיחה. 🌿
בתוך הניקוי הדלקתי קטורת עם מרווה לבנה, פאלו סנטו, לבונה וקופאל- טיהור. 🪶
הבית התמלא עשן מתוק ומר 🌪️ ושטף את הבית מהאנרגיות הכבדות. שיחררתי. הרפיתי. נתתי למה שצריך לקרות- לקרות.

איך זה עובד? האמת לא יודע. הדלקתי את הקטורת בידיעה וכוונה שהצמחים יעשו את מה שאבקש מהם והם עשו. ☺️

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.