Desert Scent Incense. Natural Handmade Incense

שחרור חלק 2

שחרור חלק 2. חלק מסדרה של פוסטים בבלוג הקטורת הטבעית בו אני מדבר על קטורת בעבודת יד וגם נותן הצצה לצד הרוחני של המלאכה
שיחרור חלק 2.
אני מסיר מעצמי אחריות מיותרת.
מנקה אנרגיה ישנה ומעופשת.
אני אחראי לעצמי ולפעולות שלי.
מקשיב למקצב הלב שלי. לבטן שלי.
לא מניח הנחות. לא מסיק מסקנות.
השמחה שלי לא תלויה בדבר.
האהבה שבי נובעת ממני בטבעיות.
יש לי כל מה שאני צריך.
הטעויות שלי הן חלק מהדרך שלי.
אני מקבל ומכיל ומעריך את מה שקיים.
לא מתעכב על מה ומי שלא רואה ומבין אותי.
אני משחרר מטענים עודפים שלא משרתים אותי ואת הדרך שלי.
נוסע לפרו, להביא משלוח של פאלו סנטו וקופאל, נתראה בעוד כמה שבועות....

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.