Desert Scent Incense. Pure Resin Incense

קטורת כתפילה

קטורת כתפילה. המשמעות והכח של שימת כוונה בקטורת ובטקס ההדלקה של קטורת. בלוג קטורת טבעית בעבודת יד
קטורת כתפילה.
בסדנאות האחרונות שהעברתי בהתנדבות לנפגעי ומפוני ה7 לאוקטובר,
כל המשתתפים הכינו לעצמם ולעצמן קטורת מתוך כוונה אישית ובחרו את החומרים הארומטיים, צמחי הרפואה, מתוך הכוונה שלה הם מייחלים. כוונה שאותה יתנו ויעבירו-יבעירו הלאה עם כל מקל שידליקו. כוונה שתעלה עם העשן ותתפזר ותגיע ותרפא.
כוונה שהיא גם תפילה. תפילה שהיא גם קטורת.
כשאני מכין קטורת, אני מנקה את הראש ממחשבות שליליות. מתנתק. מתרכז באיכות שאני מבקש מהקטורת להביא למי שיקבל אותה. בזמן האחרון אני מבקש ומכוון לטיהור, שלווה והרמוניה.
מרגיש לי שחלק מהנשמה עובר עם הכוונות, דרך הלב לידיים והלאה לבצק שמתגלגל והופך לקטורת שבזמנה הופכת לתפילה בצורת עשן...
אני מאמין שיש כח בתפילה ובכוונה ביחד עם האיכויות של הצמחים.
במהלך הימים שבהם התנדבתי להעביר את רפואת העשן, התפילה והכוונה, שמתי לב לחיוכים שעלו בזמן הריחרוחים והבחירה. לריפוי שבעשייה המדויקת לכל אחד בבחירת המרכיבים ובשימת הכוונה. לשינוי שחל תוך כדי המלאכה... ערבוב, לישה, גלגול... מה שאצלי באופן אישי כבר נהיה חלק בלתי נפרד מהחיים, אז לא תמיד אני מצליח לשים לב לשינויים שקורים אצלי בזמן התהליך, אבל היה מעניין לראות את זה על מי שהגיע והתנסה.
בתקופה זו, שהכל מורכב, אני מקטיר מתוך אותה תפילה לימים רגועים ושקטים ושאיפה לשלום החיילים והחטופים.
אני מתפלל להרמוניה מבפנים לבחוץ.
ומזמין אתכם להשתמש ברפואת העשן לתפילות שלכם.
כל האתר בהנחה של 25% עד לסוף הלחימה, עם קוד ISRAEL.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.